IVO SCARF (THRUNSH)

70% Acrylic, 27% Nylon, 3% Elastane